พุธ, 18 ตุลาคม 2017
 
 

แด่...สหายคนกล้าลุ่มตาปี

อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้างณ แผ่นดินถิ่นนี้คือด้ามขวาน
เกิดตำนานการต่อสู้กู้ศักดิ์ศรี
คือนักรบประชาชนเมืองคนดี
ที่ยอมพลีชีวิตอุทิศตน

นับสิบปีร่างถูกฝังกลางราวป่า
แนวพนาห่างไกลไร้สถาน
ด้วยจิตมั่นสืบสานปณิธาน
โลกกล่าวขานปฏิวัติสังคมไทย

 แม้วันนี้ไม่มีมาลัยมอบ
ขอนบนอบดวงวิญญาณผู้หาญกล้า
ให้รับรู้ว่ารำลึกและศรัทธา
แด่สหายคนกล้าลุ่มตาปี

ผู้ประพันธ์ – “เดือน เมษา ๔๒”

 
โครงการศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ค่าย 514(ศรป.514)

ป้ายศูนย์เรียนรู้ฯ ค่าย 514สถานที่ตั้ง
บ้านในปราบ หมู่ 5 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้น
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เขตงาน 514 (พ.ศ.2509 - 2527)
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรมเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่เยาวชน
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ชุมชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สุนทรพจน์ในพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้ฯ ค่าย 514

ส.สุนันท์ผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนลุ่มน้ำตาปีในอดีต ทำให้สังคมปัจจุบันได้รับสิ่งที่ดีงามหลายประการ อันควรค่าแก่การบันทึกไว้ให้ลูกหลาน อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปอย่างยิ่ง

หลายสิบปีที่ผ่านมา เราได้พิสูจน์ให้เห็นว่า แนวความคิดที่จะแก้ปัญหาสังคม และปัญหาประเทศชาติในอดีต เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จึงไม่ควรให้ความคิดเหล่านั้นสูญเปล่า เราจึงร่วมใจกันบันทึกประวัติศาสตร์ของพวกเรา ด้วยมือของพวกเราเอง เพื่อให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้” สืบไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
มุมหนึ่งของพงไพร ในเสียงกระซิบของตาปี

Imageลุงแดง เขาสก เรียบเรียง

สายน้ำตาปี แม่น้ำสายหลัก หัวใจของชาวสุราษฎร์ธานียังคงไหลเรื่อยไปตามกาลเวลา สายน้ำสีครามเริ่มต้นจากลำน้ำเล็ก ๆ บนยอดเขาหลวง ไหลผ่าน “ดงเคียนซา” ผืนป่าดงดิบที่ยิ่งใหญ่ผืนหนึ่งของภาคใต้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
มารู้จัก 514 คืออะไร ?

ลุงแดง เขาสก...เรียบเรียง

ทำไมต้อง 514 ?
514 เป็นรหัสเรียกเขตงานเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ช่วงปี พ.ศ.2508 – 2527 ซึ่งแบ่งเป็น 3 เขตงาน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อักษรย่อ สฎ.) อันประกอบด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
จาก ‘กองทัพ 514’ สู่ ‘กลุ่มเพื่อนมิตร 514’
สืบเนื่องจากมิตรสหายและมวลชนที่เคยอยู่ป่า เคยอยู่กองทัพกันมาเนิ่นนาน จากนั้นได้วางอาวุธออกจากป่า จากกองทัพ กลับมาอยู่บ้าน แล้วต่างไปประกอบอาชีพของตนเอง บางคนอยู่อย่างสุขสบาย แต่บางคนมีชีวิตที่ยากลำบาก บางคนอยู่อย่างไร้ที่พึ่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รูปเก่าเล่าเรื่อง ชำเลืองอดีต 514

514 เป็นเขตงานหรือค่ายที่ตั้งอยู่ในที่ราบ ตั้งอยู่ใจกลางอำนาจรัฐเหมือนกับไข่แดงที่อยู่กลางไข่ขาว ทำให้ชาว 514 มีขนบธรรมเนียมที่ต่างจากสหายในเขตงานอื่น เช่น ไม่นิยมถ่ายภาพแบบ ”แดง” คือภาพในชุด ทปท.ถือปืน ส่งไปให้คนทางบ้านเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพราะเจ้าหน้าที่รัฐมักจู่โจมเข้าตรวจค้นบ้านมวลชนบ่อย ๆ อาจจะเป็นอันตรายกับญาติพี่น้อง ภาพที่ถ่ายกันโดยส่วนใหญ่จึงเป็นภาพ “ขาว” คือภาพที่ถ่ายให้ดูเป็นชาวบ้านทั่ว ๆ ไป ถ่ายเสร็จก็ส่งไปให้คนทางบ้านเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ส่วนภาพแบบ”แดง” ก็มีบ้าง แต่คนที่ถ่ายภาพแบบ”แดง” มักจะเป็นทหารหรือครอบครัวปฏิวัติที่แน่ใจแล้วว่า จะไม่มีอันตรายต่อญาติพี่น้องหรือบุคคลในภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...